Start

Behöver du foder, strö, bränsle, biogasråvara, pulver, fibrer eller någon annan produkt tillverkad av ett förnybart biologiskt material?

Bara fantasin sätter gränser för vad som går att göra av och med rörflen! 

Tveka inte att kontakta oss.

KONTAKTA EN ODLARE

Odlare (klicka för att mejla)OrtTel
Arvidsjaur070-246 86 93
Arvidsjaur070-602 14 20
Malå070-622 20 37
Skellefteå076-537 02 90
Skellefteå070-337 2373
Umeå070-658 90 10
Umeå070-326 02 74
Umeå070 662 90 70
Vingåker070-659 46 70
Nybro070 880 86 85
Kristinehamn070-640 98 12

KONTAKTA PROJEKTLEDARE

Intresserad av produkt- och marknadsutveckling eller innovation?

Kontakta
Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO AB

tel 070-397 0999 eller

 

Sagt om rörflenströ

"Det blir en bättre bädd i boxen. En häst hade problem med trycksår, det försvann när vi bytte till Rörflenströ."

Anna Lundmark Selin arbetar som ridskolechef på Kågedalens Ryttarförening

RÖRFLENPRODUKTER

Använd rörflenströ till dina djur

Rörflenströ, eller klimatströ som vi föredrar att kalla det, är ett värmebehandlat pressat strå för stora och små djur!

Exif_JPEG_PICTURE

EGENSKAPER RÖRFLEN

Fakta om Rörflen

På 1700-talet upptäckte Carl von Linné rörflen under en resa i Skåne. Hesselgren disputerade år 1749 med en avhandling om rörflen som foder till nötkreatur, hästar, får getter och svin. 1806 framhåller Retzius att rörflen skattas högt som fodergräs i Lappland, för att det gav högre och bättre skördar än andra gräs.

 • Ett flerårigt ca 2 m högt gräs med styvt och kraftigt strå
 • Växer vilt i större delen av landet
 • Har god vinterhärdighet och förekommer särskilt på våt- och översvämningsmarker
 • Ger hygglig avkastning på de flesta marktyper i hela landet
 • Fungerar bättre än många andra grödor på sämre marker som torv- och myrmarker (med fungerande dränering)
 • Energieffektiv gröda som med rätt etablering och skötsel kan odlas i minst 10-15 år utan omsådd
 • Vanliga jordbruksmaskiner kan användas vid anläggning och skörd
 • Slåtter sen höst eller tidig vår och vårbärgning ger torrt material till bränsle eller strö
 • Grön sommarskörd kan användas som biogasråvara eller foder
 • Bränsleegenskaperna förbättras av vinterns urlakning
 • Kan balas, fälthackas, briketteras och pelletteras
 • 1 hektar rörflenvall kan producera ca 15 000-35 000 kWh, 4-10 ton Ts eller 5-8 ton grön skörd
 • Rörflen ger vall-, gårds- & restaureringsstöd
 • Odlas på ca 800 hektar i Sverige varav nästan 500 hektar i norra landsändan

SENASTE FRÅN BLOGGEN

Fler producenter av Klimatströ sökes!

Projekt KLIMATSTRÖ Lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp

Projektpresentation 181025 Innovationsprojekt ”KLIMATSTRÖ Lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp” är fortsättningen på en utveckling som pågått hos Glommers Miljöenergi AB sedan 2010 när de investerade i en polsk skruvpress kallad Biomasser. Den polska tekniken skiljer sig från den i Sverige vanliga kolvpress-tekniken och skapar nya möjligheter för produktutveckling med strå som råvara. Syftet med …

Projekt Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp

www.biomassaochslam.se Idén med det här samverkansprojektet är att utveckla och tillämpa en modell i full skala där energigrödor, slam (rötat avloppsslam) och aska ingår i ett kretslopp. I arbetet ingår att etablera en energigrödeodling, där nytta och konsekvenser ur alla parters perspektiv ska utvärderas. Odlingen kommer att gödslas med slam och aska från Borås Energi & Miljö som …

FORSKNING OCH FÖRSÖK

Erfarenheter & Projektresultat

Här finns kunskap och erfarenheter samlat från utvecklingsprojekt om rörflen:

DSC_0036

Om Rörflenodlarna

I Sverige finns ca 80-100 rörflenodlare som tillsammans har ca 600-800 hektar rörflenodling. Jordbruksverkets statistik är svår att följa då rörflen kan registreras på flera olika grödkoder beroende på användningsområde. Ett nätverk av odlare finns i hela landet och arbete pågår på många håll för att utveckla produkter och användningsområden. Majoriteten av odlarna använder eller säljer rörflen som djurströ och foder.