Start

Behöver du foder, strö, bränsle, biogasråvara, pulver, fibrer eller någon annan produkt tillverkad av ett förnybart biologiskt material?

Bara fantasin sätter gränser för vad som går att göra av och med rörflen! 

Tveka inte att kontakta oss.

KONTAKTA EN ODLARE

Odlare (klicka för att mejla)OrtTel
Bo LundmarkArvidsjaur070-246 86 93
David KarlssonArvidsjaur070-602 14 20
Jörgen NorénMalå070-622 20 37
Sven-Erik WiklundSkellefteå076-537 02 90
Fredrik JohanssonTrädet070-533 76 99
Per-Gunnar OlofssonUmeå070-658 90 10
Stellan StrandUmeå070-326 02 74
Nils-Gunnar MattssonUmeå070 662 90 70
Fredrik MalmbergVingåker070-659 46 70
Anders ErlandssonNybro070 880 86 85
Christian SundbyKristinehamn070-640 98 12

Intresserad av produkt- och marknadsutveckling eller innovation?

Kontakta
Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO AB

tel 070-397 0999 eller cecilia@cewaro.se

 

Vill Du etablera en rörflenodling? 

Ta del av tidigare erfarenheter och forskning tex

Jordbruksverket: Energigräs, en kunskapssammanställning 

Hushållningssällskapet: Etableringstekniker för rörflen 

Bioenergi Nord: Rörflensodling en handbok

MTT Finland: Odling och skörd av rörflen för energiproduktion 

Kunskap om organogena jordar som torvjord och myrodling SLU’ forskning 

Rörflen som biobränsle

När energipriserna stiger blir rörflen som biobränsle åter intressant. Många studier har tidigare genomförts och här finns viktig kunskap som krävs för att få bästa resultat med ett askrikare bränsle som rörflen.

Småskalig förbränning av rörflen – inventering och värdering av tillgänglig teknik (diva-portal.org)

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning (diva-portal.org)

Bränslehandboken 2012 (Värmeforsk)

Rörflen som djurströ

Rörflen fungerar utmärkt som djurströ, antingen i form av vårskördad halm direkt från åkern främst till djupströbädd, eller som det förädlade värmebehandlade ströet Klimatströ®, se

Klimatströ, värmebehandlat rörflenströ i kretslopp – Klimatströ, ett hållbart strö för djur, jord, energi och lokal ekonomi! (klimatstro.se)

"Det blir en bättre bädd i boxen. En häst hade problem med trycksår, det försvann när vi bytte till Rörflenströ."

Anna Lundmark Selin arbetar som ridskolechef på Kågedalens Ryttarförening

RÖRFLENPRODUKTER

Använd rörflenströ till dina djur

Rörflen kan användas som halm direkt från fält framförallt i djupströbäddar hos nötkreatur. Rörflen kan också förädlas till produkten Klimatströ®, ett värmebehandlat pressat och hygieniserat strö för stora och små djur!
Exif_JPEG_PICTURE

EGENSKAPER RÖRFLEN

Fakta om Rörflen

På 1700-talet upptäckte Carl von Linné rörflen under en resa i Skåne. Hesselgren disputerade år 1749 med en avhandling om rörflen som foder till nötkreatur, hästar, får getter och svin. 1806 framhåller Retzius att rörflen skattas högt som fodergräs i Lappland, för att det gav högre och bättre skördar än andra gräs.

 • Ett flerårigt ca 2 m högt gräs med styvt och kraftigt strå
 • Växer vilt i större delen av landet
 • Har god vinterhärdighet och förekommer särskilt på våt- och översvämningsmarker
 • Ger hygglig avkastning på de flesta marktyper i hela landet
 • Fungerar bättre än många andra grödor på sämre marker som torv- och myrmarker (med fungerande dränering)
 • Energieffektiv gröda som med rätt etablering och skötsel kan odlas i minst 10-15 år utan omsådd
 • Vanliga jordbruksmaskiner kan användas vid anläggning och skörd
 • Slåtter sen höst eller tidig vår och vårbärgning ger torrt material till bränsle eller strö
 • Grön sommarskörd kan användas som biogasråvara eller foder
 • Bränsleegenskaperna förbättras av vinterns urlakning
 • Kan balas, fälthackas, briketteras och pelletteras
 • 1 hektar rörflenvall kan producera ca 15 000-35 000 kWh, 4-10 ton Ts eller 5-8 ton grön skörd
 • Rörflen ger vall-, gårds- & restaureringsstöd
 • Odlas på ca 800 hektar i Sverige varav nästan 500 hektar i norra landsändan

SENASTE FRÅN BLOGGEN

Projekt Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp har avslutats. Slutrapporten finns att läsa här:

Film från Fältvisning 23 november 2021 på odlingen i Marieberg, Tidaholm

Klimatströ® har testats i biogasanläggning och i labb mixat med nöt- och hästgödsel

Klicka på länken för att läsa en sammanfattande rapport!

Projekt ”KLIMATSTRÖ® -Lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp” avslutat

Utvecklingsarbetet med KLIMATSTRÖ® fortsätter inom EU-projektet Go Grass, se https://www.go-grass.eu/

FORSKNING OCH FÖRSÖK

Erfarenheter & Projektresultat

Här finns kunskap och erfarenheter samlat från utvecklingsprojekt om rörflen:

DSC_0036

Om Rörflenodlarna

I Sverige finns ca 80-100 rörflenodlare som tillsammans har ca 600-800 hektar rörflenodling. Jordbruksverkets statistik är svår att följa då rörflen kan registreras på flera olika grödkoder beroende på användningsområde. Ett nätverk av odlare finns i hela landet och arbete pågår på många håll för att utveckla produkter och användningsområden. Majoriteten av odlarna använder eller säljer rörflen som djurströ och foder.