Nya forskningsresultat; Rörflen, biogas och strö, en bra mix!

Grönskördad rörflen som biogassubstrat i kombination med vårskördat rörflenströ skulle kunna skapa flera synergieffekter. Hushållningssällskapet och JTI har tillsammans med lantbrukare i Vännäs och Hammerdal genomfört ett forskningsprojekt för att ta fram svar på flera av de frågor lantbrukarna har inför investeringar i nya biogasanläggningar.

Resultaten sammanfattas här:

Rörflen, biogas och strö, en bra mix!

Hela projektet beskrivs mer ingående i slutrapporten:

Slutrapport R-436 CG AB IN m fl