Rörflen, ett slagtåligt och tätt material för nya produkter Forskningsprojekt avslutat

Under perioden april 2015 till mars 2017 pågick ett forskningsprojekt under ledning av Swerea SICOMP i Öjebyn. Hushållningssällskapets Malåkontor, Glommersträsk Miljöenergi, Plastteknik i Ostvik samt Luleå Tekniska Universitet ingick i projektet som finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning, En målsättning var att testa rörflen i nya sammanhang och öka värdet och användningen av rörflen. Möjligheten att använda rörflen som förstärkande fiber i kompositmaterial har undersökts.  Fibern från rörflen undersöks också i olika storlekar. Från möjligheten till att isolera mikrofibrillerad cellulosa (MFC) med exceptionella mekaniska egenskaper till att använda obearbetad rörflen (direkt från åkern) i kompositer.

Termoplastkompositer tillverkade av polypropen blandat med rörflenhalm, briketterat rörflen och rörflenspellets har tillverkats. Dessa termoplastkompsiter visar egenskaper i nivå med termoplastkompositer av andra växtfibrer, men rörflen har fördelen att inte konkurrera med livsmedelsproduktion om odlingsmark och ingen energitillförsel behövs för torkning i och med att gräset skördas torrt på våren. Rörflen är dessutom flerårigt så jordbearbetning och sådd behöver inte göras varje år.

En kortversion av resultat och slutrapporten bifogas här.