Rapporter

Under perioden 2018-2020 utvecklades en ny produkt kallad Klimatströ, av en projektgrupp bestående av odlare, forskare och affärsutvecklare. Klimatströ, ett skyddat varumärke, tillverkas genom att riva, pressa och värmebehandla det klimatsmarta fleråriga gräset rörflen. Produkten är ett strö som passar fint i stallar och ladugårdar, vid jordtillverkning, som täckmaterial vid odling, i kompost, utedass eller hügelbäddar.

 

Utvecklingsarbetet har fortsatt via det europeiska samarbetet i projekt Go Grass, se

Sweden – Animal bedding – GO-GRASS

Utrymme finns för många fler produktionsanläggningar runt om i Sverige och norra Europa.

Klimatströ finns att köpa hos producenterna, se www.klimatströ.se