Bränslet som blev strö | SVT-inslag

Förhoppningarna på det snabbväxande energigräset rörflen har varit stora. Men värmeverken föredrar andra bränslen, så nu hamnar gräset i stallet i stället.

Samhället har satsat miljontals kronor på forskning och utveckling av rörflen som energiråvara. Det förnyelsebara och därmed miljövänliga gräset skulle ersätta fossila bränslen som kol och olja i stora värmeanläggningar. Men låga elpriser och överskott på pellets gör rörflen iskallt som bränsle.

 

Se eller läs hela SVT-inslaget här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/branslet-som-blev-till-stro